BERSAMA SAYA

30 October 2011

QORBAN : AGIHAN DAN UPAH


1. Ibadah korban marupakan salah satu daripada syi’ar Islam. Ia dilakukan sebagai ibadah tahunan pada mana-mana hari daripada Hari Raya Aidil Adha dan tiga hari Tashriq (11, 12 dan 13 haribulan) dalam bulan Zul-Hijjah. Ibadah ini mempunyai kaitan dengan sejarah pengorbanan nabi Ibrahim AS dan anaknya nabi Ismail semata-mata kerana menjunjung perintah Allah SWT. Peristiwa ini juga diabadikan sebagai manasik haji dengan pensyariatan melontar jamarat di Mina bagi para hujjaj simbolik pertentangan di antara manusia dan syaitan. 


 2. Sebab itu salah satu hikmah pensyariatan ibadah korban ialah sebagai memperingati nabi Ibrahim AS ketika mendapat wahyu dalam mimpinya bahawa nabi Ibrahim menyembelih anaknya nabi Ismail. Mimpi para nabi adalah wahyu dan wahyu wajib dilaksanakan. Firman Allah SWT dalam surah al-Soffat ayat 102-107 bermaksud:
Maka ketika anaknya itu sampai (ke peringkat umur yang membolehkan dia) berusaha bersama-sama dengannya, nabi Ibrahim berkata: Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat salam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu; maka fikirkanlah apa pendapatmu?. Anaknya menjawab: Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insyaAllah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang ang sabar. Setelah kedua-duanya berserah (menjunjung perintah Allah itu), dan Nabi Ibrahim merebahkan anaknya dengan meletakkan iringan mukanya di atas tompok tanah, serta Kami menyerunya: Wahai Ibrahim! Engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebaikan. Sesungguhnya perintah ini adalah satu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar;

3. Nah lihatlah pengorbanan seorang ayah dan pengorbanan seorang anak dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Melaksanakan perintah Allah SWT juga disebut sebagai ujian. Akhirnya Allah SWT menerima pengorbanan nabi Ibrahim AS dan anaknya yang ikhlas. Oleh itu, salah satu yang sangat penting dalam melakukan ibadah korban ini ialah keikhlasan dan ketakwaan.Elakkan daripada bermegah-megah dan riya' dalam ibadah korban yang dilakukan. Tidak menjadi halangan untuk melaksanakannya setiap tahun jika ada kemampuan, juga tiada masalah untuk berkorban dengan jumlah yang banyak jika punyai kelebihan harta, tetapi pastikan keikhlasan dan ketakwaan. Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 37 bermaksud:
Daging dan darah binatang korban itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan taqwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjukNya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalnya.

4. Tanpa membahaskan hukum ibadah korban sama ada sunat atau wajib bagi yang mampu, ibadah korban ini mempunyai fadhilat yang sangat besar di sisi Allah SWT. Selain bagi orang yang melakukan ibadah korban ini dan perlaksaannya yang dilakukan pada hari raya, ibadah ini menjadikan orang ramai khususnya faqir miskin bergembira pada Hari Raya Aidil Adha ini kerana mendapat bahagian daging korban. Sehingga hari Tashriqdikenal juga sebagai hari makan dan minum. Diriwayatkan nabi SAW bersabda tentang hari Tashriq sabdanya bermaksud:
Hari-hari Tashriq adalah hari-hari (untuk) makan dan minum serta mengingati Allah Azza wa Jalla. (Riwayat Muslim)

5. Terdapat hukum hakam feqh yang perlu dilihat dalam ibadah korban ini. Antaranya yang berkaitan dengan mereka yang ingin melakukan ibadah korban ini sebagaimana yang telah dituliskan dengan ringkas dalam catatan yang lalu. Begitu juga yang berkaitan dengan binatang korban dan syarat-syaratnya yang juga perlu diperhalusi agar korban yang bakal dilakukan diterima oleh Allah Azza wa Jalla bukan seperti nasib korban Qabil anak nabi Adam AS. Terdapat dua perkara yang perlu juga diambil berat dalam melaksanakan ibadah korban ini, iaitu berkaitan dengan agihan dan upah kepada pelaksana sembelihan korban.  

Agihan daging korban
6. Jika ibadah korban yang dilaksanakan dengan niat nazar maka hukum ibadah korban ini adalah wajib. Bagi ibadah korban kategori ini maka tuannya tidak boleh mengambil apa sahaja daripada binatang korbannya daripada daging, kulit dan sebagainya. Dia juga tidak boleh menjual mana-mana bahagian daripada sembelihan korbannya.

7. Jika orang yang bernazar telah memakan atau menjual korban nazarnya ini, maka dia perlu membayar semula nilainya itu dengan bersedekah kapada faqir miskin, kerana korban nazar adalah milik Allah Azza wa Jalla sepenuhnya.  

8. Bagi yang melakukan ibadah korban secara pilihan (tatowwu’) bukannya nazar pula, maka yang melakukan korban boleh makan daging korbannya. Firman Allah SWT dalam surah al-Hajj ayat 36 bermaksud:
Dan Kami jadikan unta sebahagian dari syiar agama Allah untuk kamu; pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu. Oleh itu sebutlah nama Allah (semasa menyembelihnya) ketika ia berdiri di atas tiga kakinya maka apabila ia tumbang, makanlah sebahagian daripadanya, dan berilah kepada orang-orang yang tidak meminta dan yang meminta.

9. Al-Qurtubi (671H) ketika membicarakan ayat ini menyatakan:
Makanlah sebahagian daripadanya, merupakan perintah dengan maksud sunat. Dan semua para ulama’ menyatakan galakan kepada seseorang agar makan daging korbannya, dan padanya ganjaran dan menurut perintah. (al-Qurtubi, Jami’Li Ahkam al-Qur’an)

10. Nabi SAW juga menyuruh untuk memakan daging korban sebagaimana diriwayatkan daripada Abdullah bin Waqid bahawa nabi SAW bersabda:
Maka kamu semua makanlah (daging korban), dan simpanlah, dan sedekahkanlah. (Riwayat Muslim)

11. Dia juga boleh menyimpan atau sedekahkan kepada faqir miskin. Tiada halangan juga untuk dia hadiahkan kepada rakan-rakannya walaupun mereka daripada kalangan orang berada. Mana-mana bahagian daripada binatang korbannya juga, seperti bulu dan kulit binatang boleh dimanfaatkan oleh yang berkorban. Dalam Mazhab Shafie dicadangkan agar diagihkan kepada tiga bahagian, iaitu satu bahagian untuk yang berkorban, satu bahagian lain untuk sedekah kepada faqir miskin, dan satu bahagian lagi untuk hadiah kepada rakan-rakannya. Imam al-Nawawi (676H) berkata:
Dan dia (Imam Shafie) berkata dalam (pendapat) baru: Dia (yang melakukan korban) makan satu pertiga, dihadiahkan satu pertiga, dan sedekahkan satu pertiga. (al-Nawawi, al-Majmu’, Dar al-Fikr, Beirut,  jld 8, hlmn 306)

12. Pemberian daging korban kepada faqir miskin adalah atas dasar pemilikan berbeza dengan rakan-rakan yang berada atas dasar hadiah. Maka orang yang berada tidak boleh menjual daging korban yang dia dapat. Adapun pemilikan kepada faqir miskin membolehkannya dia menjual daging korban yang dia perolehi. Di dalam kitab al-Feqh al-Manhaji menyebut:
Dan sesungguhnya apa yang diberikan kepada orang kaya daripadanya (daging korban) adalah atas dasar hadiah untuk dimakan, mereka tidak boleh menjualnya. Manakala apa yang diberikan kepada orang faqir adalah atas dasar pemilikan, maka dia boleh memakannya atau melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. (al-Feqh al-Manhaji ‘ala Mazhabi al-Imam al-Shafie, Dar al-Mustafa, Dimasyq, hlmn 140)

Upah korban
13. Bagi yang mengupah orang lain untuk menyembelih dan melapah binatang korbannya, maka upahnya tidak boleh daripada mana-mana bahagian binatang korbannya. Ia hendaklah daripada harta yang lain dan bukannya binatang korban. Diriwayatkan daripada Ali RA katanya:
Rasulullah SAW telah menghantar kepadaku unta korban, sabdanya: Jangan engkau berikan kepada penyembelih walau sedikitpun daripadanya. (Riwayat Ahmad)

14. Begitu juga bagi yang melakukan korban tidak boleh menjual kulit binatang korbannya, kerana dia telah meniatkannya untuk Allah SWT. Apabila demikian keadaannya maka dia tidak boleh mengambil sebarang ganti daripadanya yang boleh mengurangkan nilai korbannya. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah RA bahawa nabi SAW bersabda:
Barangsiapa yang menjual kulit binatang korbannya, maka tiada korban baginya. (Riwayat al-Baihaqi)

15. Menjual kulit binatang korban boleh menafikan korban seseorang. Maka rugilah dan sia-sia ibadah korbannya. Al-Shaukani (1255H) menyatakan:
Para ulama’ sepakat menyatakan bahawa dagingnya (binatang korban tidak boleh dijual, begitu juga dengan kulitnya. (al-Shaukani, Nailu al-Autor)

16. Kesimpulannya, hidupkanlah syi’ar ibadah korban ini bagi yang mampu dengan menjaga hukum hakam yang berkaitan dengannya. Semoga korban kita diterima oleh Allah SWT.


Anhar Opir
2 Zul-Hijjah 1432H
Sweileh, Amman

29 October 2011

BESARKAN JIWAMUTeman-teman kepimpinanku..

Semoga dengan taklifan kepimpinan ini menjadi wasilah tarbiah yang terbaik untuk  kita selaku hamba dalam mendekatkan diri pada Allah Azzawajalla.

Jadikan taklifan dan Persatuan sebagai salah satu medan latihan didalam menabur bakti dan kerja-kerja dakwah, juga jadikan ianya sebagai peluang untuk kita menambah amal kebajikan semoga kelak dapat menjadi hujjah dihadapan Sang Pencipta.

Teman-temanku..

Derita perjuangan bukanlah suatu bebanan, tapi ianya adalah satu latihan.. Gundah didalam perjuangan bukan suatu ancaman, tapi ianya satu didikan.. Mehnah perjuangan juga  bukanlah suatu kegusaran buat kita selaku perjuang, tapi ia adalah kekuatan.

Walau perit manapun perjuangan, sesukar manapun perjalanan, sepahit manapun ujian ,Kita adalah Pejuang, Kita juga adalah Mata Rantai perjuangan Islam…

Kita teruskan perjuangan, Tabahkan hati, Kuatkan diri, Besarkan jiwa, hadapi segalanya dengan tenang dan penuh pengharapan padanya..

Kita ada Sang Pemilik Hati yang berkuasa, mengadulah padaNya…

“Serahkan diri sepenuh hati padanya, dengan itu ia akan memberikan kekuatan sebagai ganti dari kelemahan” – Yusuf Al-Qaradhawi-

" SENYUM DAEI MENUJU SYAHID "

13 October 2011

PERANCANGAN ITU MESTI UNTUK MELAHIRKAN SEORANG PEJUANG

Tahniah buat seluruh teman-teman yang selamat diijabkabulkan. Barakallahu Lakum.

Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran di rafa’kan ke hadrat Allah Azzawajalla, selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad Sallallah Alaihi Wasallam ke atas ni’mat dan rahmat yang tidak terhingga nilainya.

Malam ini, saya mempunyai dua program yang bagi saya kedua-duanya bermakna buat saya. Di Irbid berlansungnya Forum Perdana Mahasiswa yang bertajuk “  Mahasiswa Ideal Teras Tamadun Fadhilah “ manakala di Mutah pula diundang untuk memberikan sedikit ucapan bersempena dengan Majlis Sambutan Mutazawwijin. Jutaan terima kasih buat seluruh AJK perlaksana. Semoga Allah memberkati kalian.

Tahniah saya ucapkan kepada seluruh teman-teman yang telah selamat di ijabkabulkan. Sedikit perkongsian yang selalu saya kongsikan dengan sahabat-sahabat seperjuangan di Jordan bahawa perkahwinan merupakan sebahagian dari kehidupan dan dari intipati perkahwinan juga mampu menjadikan kita insan yang lebih baik dan sempurna.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Bermaksud : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Namun, perlu kita ingat bahawa dengan perkahwinan juga boleh menyebabkan seseorang itu semakin jauh berubah kearah yang lebih negatif tanpa kawalan dan perancangan yang baik. Perkahwinan juga bukanlah suatu yang kecil bahkan, ia adalah merupakan salah satu platform utama bagi seorang da’ie untuk meneruskan lagi agenda dakwah di dalam mencapai matlamat Islam.

Perancangan dan impian telah cuba ku kemaskan.Ku berserah dan bertawakal semoga perancangan dan impian ku diredhoi olehNya.

Bagi seorang daie perlu kita kemaskan perancangan kehidupan bukan sahaja tamatnya perancangan itu apabila selesai di ijabkabulkan sahaja  tetapi  perancangan yang sempurna didalam melahirkan pejuang-pejuang yang mampu meneruskan agenda dakwah sekali gus menjadi mata rantai perjuangan Rasullullah di dalam memartabatkan Islam. Percayalah bahawa apabila selamat diijabkabulkan maka kita telahpun melangkah lebih jauh kehadapan.
Kebahagiaan dalam perkahwinan mesti dimulakan dengan langkah yang pertama iaitu pemilihan yang tepat! Pemilihan tepat perlukan kriteria pemilihan. Kita perlu bertindak dengan berhati-hati dan cermat dalam membuat pilihan agar tidak tersalah pilih. Ingatlah bahawa Allah memakbulkan permintaan kita menurut kehendak ‘niat’.

Menjadi suami yang soleh dan isteri yang solehah merupakan idaman setiap pasangan yang berkahwin. Namun berapa ramai pula yang mampu untuk menjadi ayah dan ibu yang baik bagi anak-anak mereka? Oleh itu ilmu keibubapaan juga penting dalam melahirkan anak yang soleh dan solehah. Persediaan melahirkan anak yang soleh dan solehah bermula dari ibu bapa itu sendiri. Bukan selepas anak dilahirkan, bukan selepas anak disekolahkan dan bukan selepas anak itu bergelar remaja tetapi sebelum mendirikan rumah tangga lagi lagi perlu membuat persediaan dan perancangan yang kemas dan rapi yang memerlukan sokongan antara kedua belah pihak.

Akhirnya,Semoga kita terus bersama memperkemaskan visi dan misi sebuah perkahwinan dari sekarang didalam mencapai matlamat sebuah perkahwinan yang sebenar.Ya ALLAH, berkatilah mereka, himpunkanlah mereka dalam kebaikan dan kasih sayang yang berpanjangan dan kurniakanlah kepada mereka  lidah yang lembut dan sentiasa menyebut nama-MU, hati yang bersih, iman dan ketaqwaan yang mantap, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi, saling menyayangi, bertolak ansur dan memahami antara mereka serta hidup dalam kebahagiaan dan ketaqwaan.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...