BERSAMA SAYA

16 April 2012

USUL STRUKTUR BARU MPMMJ YANG TELAH DIPERSETUJUI

                             
tekan kiri untuk lihat gambar


Fasal 13 : PENTADBIRAN MPMMJ

Pentadbiran MPMMJ dikendalikan oleh Ahli Majlis Mesyuarat yang terdiri daripada Ahli Majlis Tertinggi, Badan Koordinator dan Ahli Majlis Eksekutif.

13.1 Ahli Majlis Tertinggi:

i. Presiden 
(siswa) 
ii. Timbalan Presiden 1 
(siswa) 
iii. Timbalan Presiden 2 
(siswi) 
iv. Naib Presiden 1 
(siswa) 
v. Naib Presiden 2 
(siswa) 
vi. Naib Presiden 3 
(siswa) 
vii. Naib Presiden 4 
(siswa) 
viii. Setiausaha Agung 
(siswa) 
ix. Timbalan Setiausaha Agung 
(siswi) 
x. Bendahari Kehormat 
(siswa) 
xi. Timbalan Bendahari Kehormat 
(siswi) 

13.2 Badan Koordinator

i. Ketua Koordinator Syakhsiah Dan Kepimpinan 
(siswa) 
ii. Timbalan Ketua Koordinator Syakhsiah Dan Kepimpinan 
(siswi) 
iii. Ketua Koordinator Akademik Dan Intelektual 
(siswa) 
iv. Timbalan Ketua Koordinator Akademik dan Intelektual 
(siswi) 
v. Ketua Koordinator Ekonomi Dan Keusahawanan 
(siswa) 
vi. Timbalan Ketua Koordinator Ekonomi Dan Keusahawanan 
(siswi) 
vii. Ketua Koordinator Kebajikan Dan Kemasyarakatan 
(siswa) 
viii. Timbalan Ketua Koordinator Kebajikan Dan Kemasyarakatan 
(siswi) 
ix. Ketua Koordinator Penerangan dan Penerbitan 
(siswa) 
x. Timbalan Ketua Koordinator Penerangan Dan Penerbitan 
(siswi) 
xi. Ketua Koordinator Sukan, Rekreasi dan Kebudayaan 
(siswa) 
xii. Timbalan Ketua Koordinator Sukan Rekreasi Dan Kebudayaan 
(siswi) 

13.3 Ahli Majlis Eksekutif

FASAL 14 : PERJAWATAN

14.1 Ahli Majlis Tertinggi

14.1.1 Pemilihan Ahli Majlis Tertinggi dilakukan melalui pilihanraya yang diadakan setiap tahun pada penghujung sesi pentadbiran dan diumumkan dalam Mesyuarat Agung Tahunan.

14.1.2 Hanya 7 jawatan Ahli Majlis Tertinggi yang akan dipertandingkan iaitu :

i. Presiden (siswa)
ii. Timbalan Presiden 1 (siswa)
iii. Timbalan Presiden 2 (siswi)
iv. Setiausaha Agung 
(siswa) 
v. Timbalan Setiausaha Agung 
(siswi) 
vi. Bendahari Agung 
(siswa) 
vii. Timbalan Bendahari Agung`
(siswi) 

14.1.3 Dipilih dari kalangan Ahli MPMMJ yang memenuhi syarat-syarat berikut:

i. Pernah menyandang Jawatan Ahli Majlis Mesyuarat MPMMJ atau Ahli Badan Pentadbir Persatuan Zon atau Ahli Badan Pentadbir Badan Kebajikan Anak Negeri dalam tempoh dua sesi sebelum sesi semasa atau sedang menyandang jawatan Ahli Badan Pentadbir Persatuan Zon atau Ahli Badan Pentadbir Badan Kebajikan Anak Negeri.

ii. Masih berbaki sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengajian di Jordan sewaktu pemilihan dibuat

14.1.4 Tempoh perjawatan Ahli Majlis Tertinggi MPMMJ adalah dua belas bulan (12) daripada tarikh pemilihan rasmi sekalipun tempoh pentadbiran mereka dalam Persatuan Zon atau Badan Kebajikan Anak Negeri telah berakhir.

14.1.5 Naib-Naib Presiden adalah terdiri daripada yang memegang jawatan tertinggi/Ketua Perhubungan zon yang diplih di peringkat Zon masing-masing. Ianya diangkat secara automatik sebagai Naib Presiden dan mewakili Zon masing-masing dalam MPPMJ.

14.1.6 Anggota Ahli Majlis HEWI MPMMJ adalah terdiri daripada jawatan tertinggi diperingkat mahasiswi bagi setiap Zon. Manakala Timbalan Presiden 2 MPMMJ secara automatik akan menjadi Pengerusi HEWI MPMMJ.

14.2 Badan Koordinator

14.2.1 Dilantik oleh Presiden dengan dipersetujui oleh ahli-ahli yang dipilih dan hendaklah terdiri daripada :

i. 12 orang ahli tambahan yang terdiri dari Ketua dan Timb. Ketua Koordinator yang dibentuk.

14.2.2 Selain dari bilangan di atas, Presiden dengan persetujuan ahli-ahli yang dipilih boleh melantik tidak lebih dari 4 orang ahli tambahan dalam bentuk:

i. 2 Koordinator tambahan ATAU;

ii. 4 Pengerusi Kelab atau Jabatan.

14.2.3 Dilantik oleh Majlis Tertinggi dari kalangan ahli MPMMJ yang memenuhi syarat berikut :

i. (14.2.1 (i) telah dipinda dan sudah dimansuhkan) “

i- Pernah menyandang jawatan Ahli Majlis Mesyuarat MPMMJ atau pernah/sedang menyandang jawatan Ahli Badan Pentadbir Persatuan Zon atau Ahli Badan pentadbir Badan Kebajikan Anak Negeri.”
ii. Masih berbaki sekurang-kurangnya satu (1) tahun pengajian di Jordan

14.3 Ahli Majlis Eksekutif

14.3.1 (Rujuk Fasal 13.3.1)

14.3.2 Tempoh perjawatan Ahli Majlis Eksekutif MPMMJ akan berakhir setelah tamat tempoh pentadbiran mereka dalam Persatuan Zon dan Badan Kebajikan Anak Negeri masing-masing

Fasal 18 BIDANG TUGAS KHUSUS


18.1 Ahli Majlis Tertinggi

18.1.1 Presiden

i. Memimpin MPMMJ dan bertanggungjawab atas kemajuannya.
ii. Mempengerusikan mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat dan Ahli Majlis Tertinggi serta bertanggungjawab atas keputusannya.
iii. Mewakili MPMMJ dalam hubungan dalaman dan antarabangsa.
iv. Memberikan arahan untuk mengadakan mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat dan Ahli Majlis Tertinggi MPMMJ.
v. Mengeluarkan kenyataan umum kepada ahli dan pihak tertentu.
vi. Berhak menggunakan budi bicara dan kebijaksanaan dalam memutuskan sebarang masalah yang memerlukan tindakan segera.

18.1.2 Timbalan Presiden I

i. Memangku jawatan Presiden ketika ketiadaannya dan apabila keadaan memerlukan.
ii. Membantu dan bekerjasama dengan Presiden MPMMJ dalam menjalankan tugasnya.
iii. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.3 Timbalan Presiden II

i. Bertanggungjawab memimpin dan mengetuai Majlis HEWI MPMMJ.
ii. Membantu Presiden MPMMJ dalam melaksanakan tugas terutama yang berkaitan dengan Hal Ehwal Siswi.
iii. Berhak membuat keputusan mesyuarat bahagian siswi dengan pengetahuan Presiden MPMMJ.
iv. Menjalankan tugas-tugas yang diserahklan oleh Presiden MPMMJ, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.4 Naib Presiden

i. Memimpin Zon masing-masing dan bertanggungjawab terhadap kemajuannya.
ii. Membantu menyelaraskan keputusan yang melibatkan antara Zon.
iii. Membantu dan bekerjasama dengan Presiden MPPMJ dalam menjalankan tugasnya.
iv. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden MPMMJ, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.4 Setiausaha Agung

i. Mengendalikan segala urusan kesetiausahaan MPMMJ.
ii. Menyimpan segala dokumen MPMMJ kecuali akaun dan buku-buku kewangan MPPMJ.
iii. Menyempurnakan jemputan mesyuarat Ahli Majlis Mesyuarat dan mesyuarat Ahli Majlis Tertinggi MPMMJ dengan arahan Presiden.
iv. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.5 Timbalan Setiausaha Agung

i. Memangku jawatan Timbalan Presiden II MPMMJ semasa ketiadaannya.
ii. Bekerjasama dan membantu Setiausaha MPMMJ dalam tugas-tugasnya.
iii. Menyempurnakan urusan surat-menyurat bahagian siswi dengan arahan Timbalan Presiden 2 dengan pengetahuan Presiden MPMMJ.
iv. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.6 Bendahari

i. Bertanggungjawab atas segala urusan kewangan MPMMJ.
ii. Menandatangani dokumen pengeluaran wang bersama Presiden MPMMJ.
iii. Menyimpan segala dokumen yang berkaitan dengan kewangan MPMMJ.
iv. Bertanggungjawab menjaga segala aset MPMMJ.
v. Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.1.7 Timbalan Bendahari

i. Merekod debit kredit kewangan bagi bahagian siswi.
Bekerjasama dan membantu tugas Bendahari MPMMJ.
Menjalankan tugas-tugas yang diserahkan oleh Presiden, Ahli Majlis Tertinggi atau Ahli Majlis Mesyuarat.

18.2 Badan Koordinator

18.2.1 Ketua Koordinator Syakhsiah Dan Kepimpinan

i. Mengetuai Koordinator Syakhsiah Dan Kepimpinan
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan hal ehwal syakhsiah dan kepimpinan di setiap Zon.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Syakhsiah Dan Kepimpinan.

18.2.2 Ketua Koordinator Akademik Dan Intelektual

i. Mengetuai Koordinator Akademik Dan Intelektual
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan program-program berkaitan dengan pembangunan akademik dan intelektual di setiap Zon.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Akademik Dan Intelektual.

18.2.3 Ketua Koordinator Ekonomi Dan Keusahawanan

i. Mengetuai Koordinator Ekonomi Dan Keusahawanan.
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelarasakan aktiviti-aktiviti keusahawanan untuk menjana ekonomi di setiap Zon.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Ekonomi Dan Keusahawanan.

18.2.4 Ketua Koordinator Kebajikan Dan Kemasyarakatan

i. Mengetuai Koordinator Kebajikan Dan Kemasyarakatan.
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan hal ehwal kebajikan dan kemasyarakatan di setiap Zon.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Kebajikan Dan Kemasyarakatan.

18.2.5 Ketua Koordinator Penerangan Dan Penerbitan

i. Mengetuai Koordinator Penerangan Dan Penerbitan.
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan hal ehwal penerangan dan penerbitan di setiap Zon.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Penerangan Dan Penerbitan.

18.2.6 Ketua Koordinator Sukan, Rekreasi Dan Kebudayaan

i. Mengetuai Koordinator Sukan, Rekreasi Dan Kebudayaan.
ii. Bertanggungjawab merancang dan menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan hal ehwal sukan, rekreasi dan kebudayaan.
iii. Menyediakan laporan tahunan Koordinator Sukan, Rekreasi dan Kebudayaan.

18.2.7 Timbalan-timbalan Ketua Koordinator

i. Membantu dan bekerjasama dengan Ketua Koordinator masing-masing mengendalikan tugas-tugasnya.
ii. Memangku tugas Ketua Koordinator semasa ketiadaannya.


No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...