BERSAMA SAYA

25 March 2011

TERUS KE ARAH MENCAPAI MISI DAN VISI

Setinggi-tinggi kesyukuran dirafa'kan ke hadrat Allah SWT kerana masih mengurniakan nikmat Iman dan Islam. Selawat dan salam buat junjungan mulia, Nabi Muhamad SAW, para Sahabat, Tabi’in, Auliya’ dan para Syuhada’.

Firman Allah S.W.T

يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير

“Allah akan meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang menimba ilmu pengetahuan”
(58:11  Al-Mujaadilah)

                Kita sedang menempuh dunia teknologi maklumat di mana arus perkembangan ilmu pengetahuan semakin berkembang pesat. Manusia berlumba-lumba untuk menimba sebanyak mungkin ilmu supaya dapat berjalan pantas seiring dengan ledakan dunia informasi. Lagi pula kemajuan sesebuah negara bergantung penuh kepada ramainya cendekiawan yang berada di dalamnya kerana hanya dengan kemahiran dan daya pemikiran yang tinggi sahaja akan dapat menghasilkan pembangunan dalam segala aspek kehidupan.

                Untuk mencapai matlamat tersebut, program Karnival Ilmu Mu’tah (KARIM)  justeru dirangka bagi menawarkan peluang yang berharga kepada para mahasiswa untuk mempertingkatkan kemahiran berfikir sejajar dengan kriteria sebagai seorang cendekiawan Islam. Dalam intipatinya, program ini cuba menjana generasi mahasiswa yang mampu berfikiran kritis dan kreatif, yang menjadi sebahagian daripada penyelesai bukannya sebahagian daripada masalah.

pelancaran KARIM dengan pembukaan Ma'rod Kutub dan wacana Mahasiswa

antara aktiviti KARIM

pembukaan kuliah Tafsir oleh Dr Tolib

anta agenda yang utama sempena KARIM

pelbagai aktiviti yang disediakan sepanjang hari penutup KARIM

OBJEKTIF

1. Meningkatkan kemahiran berfikir dan kemahiran kepemimpinan di kalangan mahasiswa.
2. Membincangkan realiti yang melibatkan persatuan dan kerjaya mahasiswa Islam masa kini.
3. Memupuk kesedaran untuk mengembalikan kegemilangan tamadun Islam.
4. Menambah ilmu pengetahuan.

Semoga dengan wujudnya program seumpama ini dapat memberikan kesedaran dan dapat membentuk jiwa mahasiswa itu sendiri yang berketepatan dengan dasar, bukan sahaja ingin membentuk mahasiswa yang mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi bahkan mahasiswa yang peka dan mampu menyelesaikan masalah ummah tuntutan masakini.

Syabas dan jutaan ribuan terima kasih yang tidak terhingga buat Rasyidi Ali,Muhammad Syaukani Bin Ahmad Adnan, Nor ‘Aisyah bt Mohamed Rais dan seluruh yang terlibat didalam mencapai misi dan visi PERMATA sekaligus menjayakan program KARIM kali ini. Semoga Allah merahmati kalian.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...